Return to main page

 

Promotor prac dyplomowych:
Dr Zbigniew Andrzej Nowacki

 

 Prace dyplomowe obronione na Politechnice Łódzkiej:

 

Robert Marecki, Teoretyczne i praktyczne aspekty programowania w języku PHP (Theoretical and Practical Aspects of Programming in the PHP Language), 2013.

Jędrzej Wojciechowski, Analiza porównawcza wybranych komputerowych kart graficznych (The Comparative Analysis of a Selection of Computer Graphics Cards), 2013.

Mariusz Sobiecki, Projekt Internetowej Bazy Danych o przedsiębiorstwach przy użyciu technologii PHP (Design of the Internet Database of  Companies using the PHP Technology), 2012.

Dariusz Staszewski, Analiza porównawcza programów Microsoft PowerPoint i Open Office Impress (The Comparative Analysis of the Microsoft PowerPoint and Open Office Impress Programs), 2012.

Dominik Ziółek, Analiza porównawcza programów Microsoft Excel i Open Office Calc (The Comparative Analysis of the Microsoft Excel and Open Office Calc Programs), 2011. 

Piotr Kowalewski, Analiza porównawcza pakietów Microsoft Office i Open Office (The Comparative Analysis of the Microsoft Office and Open Office Packages), 2011.

Paweł Jatczak, Wykorzystanie technologii ASP.NET i systemu baz danych SQL Server 2005 w procesie zarządzania (The Usage of the ASP.NET Technology and SQL Server 2005 Database System in the Management Process), 2010.

Tomasz Kowalski, Języki programowania Java i C++ - przegląd i porównanie własności (The Java and C++ Languages Review and Comparison of Properties), 2010

Rafał Szurgot,
Programowanie równoległe w systemie Windows (Parallel Programming in Windows), 2009.

Marcin Roshol, Analiza porównawcza programów przeglądania stron internetowych (The Comparative Analysis of WebBrowse Programs), 2009.

Piotr Andrzejczak, Analiza porównawcza programów obsługi poczty elektronicznej (The Comparative Analysis of E-mail Programs), 2009.

Bartłomiej Zielonka, Programy instalacyjne w systemie operacyjnym Microsoft Windows (Install Programs in the Microsoft Windows Operating System), 2009.

Włodzimierz Bator, Drukowanie plików graficznych pod systemem operacyjnym Microsoft Windows (Graphic File Printing under the Microsoft Windows Operating System), 2009.

Paweł Stanisławski, Wirtualne sieci prywatne: Teoria i praktyczne zastosowanie w zarządzaniu (Satellite Virtual Private Network: Theory and Practical Applications in Management), 2009.

Marcin Zimoch, Prywatność i bezpieczeństwo w sieci Internet (Privacy and Security on the Internet), 2009.

Krzysztof Sabat, System zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL: Przegląd własności i zastosowania (The MySQL Relational Database Management System: A Review of Properties and Applications), 2009.

Przemysław Domański, Język programowania PHP: Przegląd własności i zastosowania (The PHP Programming Language: A Review of Properties and Applications.), 2009.

Jarosław Sumiński, Wykorzystanie systemu zarządzania treścią do budowy witryny internetowej rozpowszechniającej informacje publiczne (The Usage of Content Management System to Build a Website Spreading Public Information), 2008.

Bartłomiej Celej, Analiza porównawcza języków skryptowych działających na poziomie serwera
(The Comparative Analysis of Server-side Scripting Languages), 2008.

Dariusz Krystek, Analiza porównawcza systemów zarządzania treścią (The Comparative Analysis of Content Management Systems), 2008.

Adrian Gaszewski, Zaawansowane techniki tworzenia stron internetowych (Advanced Techniques in the Process of Creating Web Pages), 2008.

Bartosz Dziewierski, Geneza, rozwój i perspektywy komputerowych sieci bezprzewodowych (The Origin, Development and Prospects of Computer Wireless Networks), 2008.

Marcin Jędrzejczak, Sieci bezprzewodowe. Analiza porównawcza metod uwierzytelniania i bezpieczeństwa transmisji (Wireless Networks. The Comparative Analysis of Transmission Authentication and Security Methods), 2008.

Sebastian Gonera, Analiza porównawcza cyfrowych projektorów multimedialnych (The Comparative Analysis of Digital Multimedia Projectors), 2008.

Radosław Ołdak, Najnowsze trendy i kierunki rozwoju w obiektowym podejściu do programowania (The Latest Trend and Lines of Development in Object-oriented Programming), 2008.

Łukasz Kominiak, Geneza, rozwój i struktura systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows (The Genesis, Evolution and Structure of Microsoft Windows Operating Systems), 2008.

Jarosław Kaźmierczak, Geneza, rozwój oraz zastosowania grafiki komputerowej (The Genesis, Evolution, and Applications of Computer Graphics), 2008.

Michał Ignaczak, Analiza porównawcza komputerowych systemów przetwarzania tekstu (The Comparative Analysis of Computer Text Processing Systems), 2008.

Łukasz Masajada, Analiza porównawcza systemów telefonii internetowej (The Comparative Analysis of Internet Telephony Systems), 2008.

Patryk Han. Analiza porównawcza systemów obsługi dysków optycznych (The Comparative Analysis of Optical Disk Systems), 2007.

Przemysław Wojtasiak, Analiza porównawcza komputerowych urządzeń skanujących (The Comparative Analysis of Computer Scanning Devices), 2007.

Przemysław Jawniuk, Geneza i rozwój obiektowych języków programowania (The Genesis and Development of Object-oriented Programming Languages), 2007.

Michał Bukowiecki, Geneza, rozwój i zastosowania praktyczne systemu operacyjnego Linux (The Genesis, Development and Practical Applications of the Linux System), 2007.

Lech Smug, Analiza porównawcza systemów tworzenia i edycji stron WWW (The Comparative Analysis of Systems for Creating and Editing WWW Pages), 2007.

Sebastian Pałygiewicz, Edycja plików binarnych (Editing Binary Files), 2006.

Marcin Jaworski, Rejestracja danych i sprawozdawczość rozgrywek sportowych (Data Recording and Reporting of Sports Tournaments), 2006.

Sebastian Rzepczyński, Komputerowe urządzenia wskazujące - przegląd własności technicznych i oprogramowanie (Computer Pointing Devices - a Review of Technical Properties and Software), 2006.

Jarosław Solarz, Analiza porównawcza systemów przetwarzania obrazów (The Comparative Analysis of Image Processing Systems), 2006.

Michał Kozakiewicz, Prosty edytor stron WWW (A Simple Editor of WWW Pages), 2006.

Łukasz Kieszek, Dynamiczne struktury danych w języku C/C++ (Dynamical Data Structures in the C/C++ Language), 2005.

Adam Sikora, Prosty edytor plików graficznych (A Simple Editor of Graphic Files), 2005.

Adam Łysak, Prezentacja plików graficznych (The Presentation of Graphic Files), 2005.

Jakub Janiak, Praktyczne zastosowanie zasad analizy, projektowania i programowania obiektowego (The Practical Usage of Principles of Object Oriented Analysis, Design, and Programming), 2005.

Michał Muszczak, Konwerter plików graficznych (A Converter of Graphic Files), 2004.

Zbigniew Jasiński, Konwersja plików wydruku w języku PCL na format graficzny (The Conversion of PRN Files in the PCL Language to Graphic Files), 2003.

Sławomir Lewandowski, Manipulator plików graficznych (A Handler of Graphic Files), 2003.

Marek Grzywa, Translator plików w formacie systemu przygotowania dokumentów LaTeX do plików w formacie HTML (A Translator of LaTeX Files to HTML Files), 2002.

Łukasz Kociszewski, Translator plików w formacie HTML do plików w formacie systemu przygotowania dokumentów LaTex (A Translator of HTML Files to LaTeX Files), 2002.

Wojciech Frachowicz, Analiza porównawcza systemów rozpoznawania tekstów OCR (The Comparative Analysis of OCR Systems), 2002.

Tomasz Dąbrówka, Polskie znaki diakrytyczne w informatyce (Polish Diacritics in Computer Science), 2002.

Przemysław Zatorski, Daty w informatyce. Dlaczego nie było problemu roku 2000 (Dates in Computer Science. Why there Was no Problem of 2000), 2002.

Marek Balcerczyk, Metody kompresji zajętości pamięci dyskowej w systemach obsługi baz danych (The Methods of Compression of the Disk Memory Usage in Database Systems), 2002.

Marcin Tomczyk, Metody pisania programów rezydentnych w systemach DOS i Windows (The Methods of Creating Resident Programs in the DOS and Windows Systems), 2001.

Piotr Słowiński, Programowanie struktur listowych w języku C/C++ (The Programming of List Structures in the C/C++ Language), 2001.

Łukasz Obecny, Programowanie drukarek laserowych i atramentowych za pomocą języka PCL (The Programming of Laser and Ink Printers at Using the PCL Language), 2001.

Rafał Małojec, Programowanie sterowników graficznych (The Programming of Graphics Cards), 2000.

Tomasz Lipiński, Analiza porównawcza algorytmów sortowania z wykorzystaniem języka C (The Comparative Analysis of Sorting Algorithms at Using the C Language), 2000.

Włodzimierz Raj, Analiza porównawcza efektywności metod kompresji danych w języku C/C++ (The Comparative Analysis of Effectivenesses of Data Compression Methods in the C/C++ Language), 2000.

Dariusz Jóźwiak, Analiza porównawcza systemów indeksowania baz danych (The Comparative Analysis of Database Indexing Systems), 2000.

Daniel Kołodziejczyk, Analiza porównawcza systemów obsługi baz danych w języku C/C++ (The Comparative Analysis of Database Systems in the C/C++ Language), 2000.