Return to main page

 

O możliwości transmisji sygnałów ponadświetlnych w sieciach i systemach komputerowych            Ponadświetlna transmisja informacji przy użyciu łączy kwantowych z pojedynczym detektorem

Quantum Nonlocality with Single Detector and Superluminal Transfer of Information

Autor referatów naukowych: Zbigniew Andrzej Nowacki

Moje fotoZnaczek na klapie 

 

Dwa pierwsze referaty (napisane w języku polskim) stanowią w istocie jedną całość. Została ona podzielona na dwie części ze względu na wymogi organizatora konferencji w Słoku (objętość każdego artykułu nie mogła przekraczać 20 stron). 

Informacja nigdy nie ginie

Angielska (trochę rozszerzona) wersja tych referatów była wysłana do jednego z najstarszych i zarazem najbardziej renomowanych zagranicznych czasopism fizycznych, gdzie pozostaje cały czas w procesie recenzowania. Trwa to już tak długo, że przestałem wierzyć, iż moja praca będzie kiedykolwiek wydrukowana. Ale jak powiedział jeden z bohaterów powieści Bułhakowa: "Rękopisy nie płoną".